2023-2024ж оқу жылының қорытындысы бойынша өзін-өзі бағалау материалдары

№1 Білім беру ұйымдарының мақсаттары, міндеттері мен құндылықтары.

№2 Оқыту және оқу

№3 Білікті қызметкерлердің болуы.

№4 Қол жетімді білім беру үшін жағдай жасау

№5 Білім алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

№6 Тиімді оқытуға ықпал ететін материалдық-техникалық базаның болуы.