Түлектер

№17колледжінде 2022-2023 оқу жылында 258 студент бітірді.