Аттестация

№17 колледж мекемесінің өзін-өзі бағалау туралы есебі

Түркістан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінің 2023 жылғы 24 қаңтардағы мемлекеттік аттестаттау қорытындысында айқындалған кемшіліктерді жою

№1 папка: Білім беру ұйымдарының мақсаттары, міндеттері мен құндылықтары

№1 қосымша Құрылтайшы және құқық белгілейтін құжаттары

№2 қосымша Рұқсат беру құжаттары

№2 Оқыту және оқу

№1 қосымша 2НК статистикалық есебі

№2 қосымша Ауыстыру, қайта қабылдау

№3 қосымша Қабылдау комиссиясының жұмысы

№4 қосымша Колледждің стратегиялық даму жоспары

№5 қосымша Қызмет бағыттары бойынша бекітілген жұмыс жоспарлары

№6 қосымша Оқу жоспарының үлгілері негізінде әзірленген жұмыс оқу жоспары

№7 қосымша Білім беру ұйымдары әзірлеген жұмыс берушілердің WorldSkills кәсіби стандарттарының қатысуымен жасалған жұмыс оқу жоспары

№8 қосымша Барлық пәндер модульдер бойынша оқу жұмыс бағдарламалары

№9 қосымша Кәсіптік практика келісім шарттары

№10 қосымша Түлектерді жұмысқа орналастыру

№11 қосымша Оқу тәрбие үрдісін жүргізу кестесі

№12 қосымша Теориялық және өндірістік сабақ кестелері, факультатив, кеңес алу кестелері

№13 қосымша Теориялық жеке сабақтарды және өндірістік оқытуды есепке алу журналдары

№14 қосымша Оқу бағдарламаларының орындалуын есепке алу табельдері

№15 қосымша Аралық аттестаттаудың ведомостары , қорытынды аттестаттау комиссиясы отырысының хаттамалары

№16 қосымша Әдістемелік ұсынымдарға кесте №16 кесте

№3 Білікті қызметкерлердің болуы

№1 қосымша Қосымшалары бар педагогтардың білімі туралы құжаттар, қайта даярлау туралы сертификаттар

№2 қосымша Педагогтардың штаттық кестесі және тарифтеу тізімі

№3 қосымша Білім басқармасы органдарының біліктілік санатын беру растау туралы бұйрықтары

№4 қосымша Басшы кадрлар мен педагогтердің біліктілігін арттыру туралы мәліметтер мен сертификаттар

№5 қосымша Ашық сабақтар

№6 қосымша Әдістемелік нұсқаулықтар

№7 қосымша БАҚ-да жарияланған материалдар

№8 қосымша Студенттердің шығармашылық жұмыстары

№9 қосымша Семинарлар

№10 қосымша Тренинг сабақтар, мастер класстар

№11 қосымша Жетістіктер

№12 қосымша Әдістемелік ұсынымдарға №15 кесте

№4 Қол жетімді білім беру үшін жағдай жасау

№5 Білім алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

№1 қосымша Бейне бақылау, пандустар, санитарлық блоктар, скут

№2 қосымша «Д» есепте тұратын студенттер, дәрі-дәрмектердің жеткізілуі, СЭС актілері, тақырыптық лекциялар, дизенфекция жүргізілгені туралы акт

№6 Тиімді оқытуға ықпал ететін материалдық-техникалық базаның болуы

№7 Педагогтардан, жұмыс берушілерден, өндірістік практика базаларының басшыларынан және бітіруші курстардың білім алушыларынан алынған сауалнама